dataskydd

Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för oss. Vi behandlar därför dina uppgifter uteslutande utifrån de lagstadgade bestämmelserna (GDPR, TKG 2003). I denna dataskyddsinformation informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandling inom ramen för vår webbplats.

Datalagring på webbservern
När du besöker vår webbplats sparar webbservern automatiskt data som din IP-adress, adressen till de besökta sidorna, detaljer om din webbläsare, datum och tid. Vi använder inte denna data och lämnar den inte vidare. I händelse av olagligt beteende kan dock dessa uppgifter ses.

kontakta oss
Om du kontaktar oss via e-post kommer de uppgifter du lämnar att lagras hos oss i sex månader i syfte att behandla begäran och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

datalagring
Vi vill påpeka att anslutningsägarens IP-data, samt köparens namn, adress och kreditkortsnummer lagras av webbshopoperatören i samband med cookies i syfte att förenkla köpprocessen och för efterföljande avtalshantering.

Dessutom lagras även följande uppgifter hos oss för avtalsbehandling: e-postadress, telefonnummer. Uppgifterna du lämnar är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtalet. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet med dig. Det sker ingen dataöverföring till tredje part, med undantag för överföring av kreditkortsuppgifter till den behandlande banken/betaltjänstleverantören i syfte att debitera köpeskillingen, till transportföretaget/fraktföretaget som vi fått i uppdrag att leverera varorna och till vår skattekonsult för att fullgöra våra skatteförpliktelser.

Efter att ha avbrutit shoppingprocessen raderas de uppgifter som lagrats av oss. Om ett avtal ingås kommer alla uppgifter från avtalsförhållandet att lagras fram till slutet av skattelagringsperioden (7 år).

Datanamn, kontaktuppgifter, köpta varor och inköpsdatum lagras även tills produktansvaret löper ut (10 år). Databehandling sker på grundval av de lagliga bestämmelserna i § 96 Stycke 3 TKG och Art 6 Stycke 1 lit a (samtycke) och/eller lit b (nödvändigt för fullgörandet av kontraktet) av DSGVO.

småkakor
Vår webbplats använder så kallade cookies. Det här är små textfiler som lagras på din slutenhet med hjälp av din webbläsare. De gör ingen skada. Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande användarvänligt. Vissa cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Om du inte vill detta kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och du tillåter detta endast i enskilda fall. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Webbanalys
Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Cookies används för detta ändamål, vilket möjliggör en analys av hur webbplatsen används av dess användare. Informationen som genereras på detta sätt överförs till leverantörens server i USA och lagras där. Din IP-adress registreras men pseudonymiseras omedelbart (t.ex. genom att radera de sista 8 bitarna). Som ett resultat är endast en grov lokalisering möjlig.
Du kan förhindra detta genom att ställa in din webbläsare så att inga cookies sparas.
Vi har slutit ett motsvarande avtal för beställningsdatabehandling med leverantören.

Tillägg av databehandling
Din IP-adress registreras, men pseudonymiseras omedelbart genom att radera de sista 8 bitarna. Som ett resultat är endast en grov lokalisering möjlig. Databehandling sker på grundval av de rättsliga bestämmelserna i 96 § 3 st TKG och art 6 stycke 1 lit a (samtycke) och/eller f (berättigat intresse) i GDPR. Användaruppgifterna sparas i 6 månader.

Dina rättigheter
Du har i princip rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverföring, återkallelse och invändning. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen eller dina dataskyddsrättigheter på annat sätt har kränkts på något sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.

Alternativ tvistlösning i enlighet med art. 14 (1) ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du kan hitta på https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

0
    0
    din kundvagn
    din vagn är tom