LD2 fiberhantering

De LD2 fiber och kanalhantering är en kompakt tilläggsmodul till övriga LD2 GIS- och lantmäteriprodukter. Men den kan också användas på egen hand. Fibrerna och sammansättningarna hålls i en databas som läggs online. 

 

 Allmänt

Den fiberoptiska modulen är en fristående LD2-modul som kan köpas och användas ensam, eller användas i kombination med andra LD2-produkter.

Alla planer, sammanställningar, kablar och anslutningar lagras i en SQL-databas.

Detta kan antingen finnas på våra webbservrar eller på din och kan efterfrågas och fyllas i online från olika ställen så att linjeägare, operatörer och montörer kan arbeta på samma databas samtidigt om detta önskas.

objekthantering

församlingar och Kabel kan fritt definieras och användas.

Alla fibrer i en kabel, sammansättningar med kontakter är separata objekt och kan nås via respektive ID unikt identifierat bli.

Med sammansättningar menar vi alla lådor, skåp eller byggnader som kan angripas och fibrer kan fästas. LD2 kan också göra dessa sammansättningar häckar i varandra.

Schematisk plan över ett fiktivt rörknippe

Schema

Från husets anslutningsdosa till patchfältet i POP en schematisk plan genereras helt automatiskt.

Dokumentationen är alltså inte bara Väldigt klart men också väldigt lätt att ha handen.

Det idealiska tillvägagångssättet skulle vara att kommuner ber företag att använda denna programvara när de sätter upp nätverket. Eftersom data inte kan lagras permanent i Excel och fiberhanteringsprogram kan ibland bli extremt dyra.

Till följd av detta lämnas inte kommunens uppgifter i original.


Denna fiberoptiska modul är för varje företag och kommun överkomligt. Det kostar € 8.800,- exklusive MOMS

Schematisk från en fiktiv bredbandsanslutning

kanalhantering

I nära samarbete med våra fiberoptiska modulkunder utvecklades ett ledningssystem för att ytterligare optimera det dagliga arbetet med GIS och fiberoptikmodulen.

  • Anslutningsverktyg i GIS för rör och kabelsektioner
  • Enkel hantering och byte från GIS-mask till fiberoptisk mask
  • Grafisk vy av vilka objekt som finns i en pipe/pipeline
kanalhantering

Nästan vilken lista som helst exporteras med en knapptryckning bli. Mycket tydligt och enkelt.

Dessa listor kan sedan användas efter behov informationselektriker sänds om de inte redan är det integrerad online i LD2-fiberhanteringen är.

Vi erbjuder en presentation av våra produkter när som helst.

 Vi ger dig också gärna en lista över referenskunder som arbetar med LD2 glasfibermodulen.

Fråga nu

prestationsdelning

0
    0
    din kundvagn
    din vagn är tom